Coördinatie

Wie kunt u contacteren in geval van vragen ?

Het RE-Place project is een samenwerkingsverband tussen Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Birgit Mertens (Sciensano) en Vera Rogiers (VUB) coördineren het RE-Place project, en Mieke Van Mulders staat in voor de praktische uitvoering.

  • Birgit Mertens voert in silico en in vitro onderzoek uit naar de (geno)toxische effecten van voedselcontaminanten en zit in diverse nationale en internationale werkgroepen, in het domein van de toxicologie en de risicobeoordeling. De nadruk ligt daarbij op alternatieve methoden en het toepassen van de 3R strategie. Ze is lid van het Belgisch Wetenschappelijk Comité REACH, het Bestuurscomité van de “Belgian Environmental Mutagenesis Society (BEMS)” en bovendien is zij het Nationaal contactpunt voor het PARERE (”Preliminary Assessment of Regulatory Relevance of alternative methods”) netwerk.
  • Vera Rogiers heeft een grote expertise en knowhow in de ontwikkeling van op lever-gebaseerde in vitro modellen voor farmaco-toxicologische doeleinden. Zij is oprichtster van BPAM-PBMA (Belgisch Platform voor Alternatieve Methoden) met de steun van Prins Laurent. Een paar jaar later werd dit op Europees niveau opgevolgd door ECOPA (“European Consensus Platform on 3R-Alternatives to Animal Experimentation”). Verder is zij reeds jarenlang lid en voor de komende 5 jaar co-chair van het “Scientific Committee on Consumer Safety" (SCCS) van de EC.
  • Mieke Van Mulders zal gedurende de volledige duur van het project de uitvoering van RE-Place op zich nemen: het onderhoud van de website, het contacteren van onderzoekers met expertise in het domein alternatieve methoden voor dierproeven en het opstellen van de databank. Ze zal regelmatig contacten onderhouden met het Europees Referentielabo voor Alternatieve testmethoden (EURL ECVAM). Via workshops en trainingen, zowel nationaal als internationaal, zal ze zich continu bijscholen in het domein alternatieve methoden.