Welkom bij de Privacyverklaring van RE-Place

Deze Privacyverklaring legt op een eenvoudige, transparante, heldere en correcte manier uit waarom en hoe de persoonsgegevens door RE-Place worden verzameld, gebruikt en beschermd.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen bevestigt u dat u deze privacyvoorwaarden heeft doorgenomen.

De informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de toestemmingen die u verstrekt hebt, met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft ook tot doel u te helpen geïnformeerde beslissingen te maken wanneer u onze website gebruikt.
Neem dus even de tijd om de tekst te lezen en te begrijpen, en onthoud dat onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid ook van toepassing blijven.

 

Over RE-Place

Het RE-Place project, gecoördineerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, is een initiatief gefinancierd door de Vlaamse en Brusselse regio om het gebruik van alternatieve methoden voor dierproeven te stimuleren. De laatste jaren werd er veel vooruitgang geboekt op het gebied van alternatieven en werden er veel waardevolle in chemico, in silico en in vitro methoden ontwikkeld als gevolg van de strengere wetgeving omtrent het gebruik van proefdieren. De bestaande kennis over deze methoden is echter erg versnipperd en bovendien wordt er weinig over gecommuniceerd tussen de verschillende laboratoria. Het RE-Place project zal de kennis over de methoden die beschikbaar zijn in de Vlaamse en Brusselse regio verzamelen en centraliseren in een databank. Bovendien zal de mogelijkheid worden bekeken om de RE-Place databank te integreren met de reeds bestaande en voor het publiek toegankelijke databanken zoals deze van het Europees referentielaboratorium voor alternatieven voor dierproeven (EURL ECVAM DB-ALM).

 

1. Wat zijn uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu dat hiermee geïdentificeerd kan worden. Die identificatie kan gebeuren aan de hand van deze informatie, al dan niet aangevuld door andere informatie die de Verwerkingsverantwoordelijke bezit of waarschijnlijk zal verkrijgen.

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

In verwijzing naar de website (www.RE-Place.be) en databank zal RE-Place enkel de benodigde informatie verzamelen om de RE-Place databank op te stellen. RE-Place zal in het bijzonder de volgende (persoonlijke) gegevens verzamelen:

 • uw naam en e-mail adres ;
 • de naam van de organisatie waarvoor u werkt en de specifieke (onderzoeks)afdeling en/of dienst, en
 • een kort overzicht van de alternatieve methode(n) die u of uw collega's momenteel gebruiken. Dit kan de volgende details omvatten: naam (en acroniem) van de methode, het toepassingsgebied waarvoor de methode wordt gebruikt, een korte beschrijving en de bijbehorende trefwoorden, de vereiste laboratoriumuitrusting, de voor- en nadelen, het toekomstig potentieel en eveneens bijbehorende referenties. Gelieve op te merken dat niet alle gevraagde informatie verplicht is. Het is ook belangrijk om te weten dat u tevens alternatieve methoden kunt indienen die u of uw collega's op dit moment gebruiken, maar die u zelf niet heeft ontwikkeld of die niet ontwikkeld werden binnen uw departement.

 

3. Wie verzamelt uw gegevens?

Het RE-Place project wordt uitgevoerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel. Zij zijn de Verwerkingsverantwoordelijken (‘Data Controllers’) voor de doeleinden van het RE-Place project.

 

4. Hoe en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bij registratie in de RE-Place databank wordt u verzocht om de bovenvermelde persoonsgegevens in te vullen. De reden dat we deze gegevens verzamelen is om een overzicht te hebben van de experten die momenteel werken met alternatieve methoden voor dierproeven. Voor elke ingediende methode kunt u afzonderlijk aanduiden of deze geassocieerd mag worden met uw persoonlijke naam en/of organisatie. Verder kunt u ook aangeven of u gecontacteerd wenst te worden door andere onderzoekers indien zij uw ingediende alternatieve methode(n) in hun labo willen implementeren of voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat uw e-mailadres NIET zal worden gepubliceerd in dit geval, maar dat u mogelijks een e-mail kunt ontvangen met de vragen van andere onderzoekers. U kunt zelf bepalen of u deze vragen al dan niet beantwoordt.

U kunt te allen tijde het RE-Place team (info@RE-Place.be) verzoeken om uw account te verwijderen.

 

5. Uw gegevens delen

RE-Place zal uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. RE-Place kan wel bepaalde delen van de gegevens combineren of verwijderen om informatie te anonimiseren of werken met gebundelde gegevens, zodat de informatie niet langer kan worden geassocieerd met één persoon.

De verzamelde informatie (zowel persoonlijke gegevens als de ingediende methoden) zal enkel worden gebruikt voor de beoogde doeleinden, namelijk het stimuleren van het gebruik van deze methoden en het verspreiden van deze informatie. Hiervoor kan deze informatie mogelijks worden gedeeld met potentiële EU-partners, waaronder de Europese Commissie.

 

6. Stockage en bescherming van uw persoonsgegevens

De gegevens verzameld door RE-Place worden lokaal opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie bij Combell. Combell is de marktleider in de Benelux voor hostingdiensten. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België en ze zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.977.701.

De aan RE-Place overgemaakte gegevens zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor verantwoordelijke personen die werkzaam zijn bij Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, die in het kader van hun functie toegang dienen te verkrijgen tot deze gegevens.
RE-Place houdt uw persoonsgegevens bij tot aan de afloop van het project. Dit wordt momenteel geschat op 2,5 jaar, tenzij dit project verlengd wordt door het vrijkomen van nieuwe budgetten.

 

7. Fraude melden

RE-Place zet zich in om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Zo zal RE-Place u bijvoorbeeld nooit e-mails sturen waarin we vragen persoonsgegevens te verstrekken of uw geregistreerde wachtwoord in te geven (als u een geregistreerde gebruiker bent).

Als u toch een gelijkaardige e-mail ontvangt of gevraagd wordt deze informatie te verstrekken door iemand die beweert voor RE-Place te werken, vragen wij u dit te melden via de volgende kanalen:

 • stuur een e-mail naar info@RE-Place.beinfo@sciensano.be of info@vub.ac.be
 • stuur een brief naar onze maatschappelijke zetel:
  • Sciensano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Elsene, België
  • Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, België

 

8. Uw keuze over uw gegevens

U heeft het recht om aan RE-Place te vragen of uw gegevens door RE-Place zijn verwerkt. Om dit recht te doen gelden, dient u de vraag formeel te stellen en duidelijk te specificeren wat u wil weten, rechtzetten of wissen. Deze aanvraag moet worden gedateerd, ondertekend en samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart naar RE-Place worden gestuurd.

Als uw gegevens inderdaad zijn verwerkt, dan kan u ook vrije toegang vragen tot de persoonsgegevens in ons bezit en vragen om de redenen van de verwerking en de periode waarin wij de informatie opslaan en verwerken. U kan ook om de rechtzetting of het wissen van uw gegevens vragen, u verzetten tegen hun gebruik, hun gebruik beperken en uw persoonsgegevens in ons bezit ontvangen. Het wissen van gegevens dient specifiek gemotiveerd te worden. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal RE-Place zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover informeren.

Opgelet: u kunt op elk moment uw geselecteerde keuzes met betrekking tot de zichtbaarheid van uw persoonlijke naam en/of organisatie op de RE-Place website wijzigen door uw ingediende methode te bewerken.

 

9. Hoe zit het met cookies? 

Op de website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de website. 

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

 

10. Google Analytics

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

 1. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald
 2. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps
 3. Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen
 4. Haar wettelijke verplichtingen nakomen
 5. Haar producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2, treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de Website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?

Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u de website bezoekt:

 • Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u, afhankelijk van uw accountinstellingen, bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
 • Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.
 • Met advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

 

11. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen over deze Privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door RE-Place in het kader van het online contactformulier, kan u contact met ons opnemen via het volgende email adres: info@RE-Place.be of per post via de contactgegevens van de coördinatoren van het project:

 

 

De dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van Sciensano of de Vrije Universiteit Brussel kan u contacteren via e-mail dpo@sciensano.be of dpo@vub.be.

Om contact op te nemen met de toezichthoudende nationale autoriteit, kan u hier terecht: